tel. + 22 243 3645 | fax + 22 490 6828

Oferujemy skuteczn± usługę sprobójczej dekontaminacji jedynym urz±dzeniem na ¶wiecie, które daje wybór pomiędzy dekontaminacj± peroksonem lub nadtlenkiem wodoru.
AIR DECON 200 to urz±dzenie, które redukuje wszystkie patogenne mikroorganizmy oraz spory powyżej 6 log podczas jednego procesu. Urz±dzenie to jest bezpieczne dla użytkownika, ekranów LCD, urz±dzeń elektrycznych, wyrobów medycznych i inkubatorów.
AirdeconTM 200 daje wybór pomiędz±y dekontaminacją poroksonem (O3 + H2O2) lub nadtlenkiem wodoru (H2O2). Proces dekontaminacji peroksonem składa się z dwóch etapów: wytworzenia ozonu i rozpylenia nadtlenku wodoru. Proces opiera się na zjawisku dyfuzji składników aktywnych nawet w niedostępnych miejscach pomieszczenia, pozwalaj±cych penetrować praktycznie przez każdy materiał, dzięki czemu proces dekontaminacji jest skuteczny. Składnikami aktywnymi s±: ozon generowany przez AirdeconTM 200 z powietrza oraz nadtlenek wodoru będący głównym składnikiem preparatu Amity HP 75. System Airdecon 200 wytwarzający ozon, używany w poł±czeniu z Amity HP 75 (H2O2) wytwarza wyj±tkowo skuteczny składnik aktywny zwalczaj±cy drobnoustroje - perokson (O3 +H2O2). Korzyścią wynikaj±c± z poł±czenia nadtlenku wodoru i ozonu to zwiększona wydajność utleniania poprzez rozkład cz±steczek ozonu dowolnych rodników. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN13704, EN14347, EN14348, EN13727, EN1040, EN14476, EN13624,NFT 72-281 (2009).


  Spełnia wszystkie europejskie standardy bezpieczeństwa:

 • 2006/42/EC NF EN 61010-1

 • 2002/96/EC Electrical and Electronic

 • Equipment Directive

 • 2002/95/EC ROHS Directive

 • 2004/108/EC EN 55022

 • CEI 61000-4-2

 • CEI 61000-4-3

 • CEI 61000-4-4

 • CEI 61000-4-5

 • CEI 61000-4-6

 • CEI 61000-4-11

 • CEI 61000-3-2

 • CEI 61000-3-3

Przepisy
Strona główna|O nas|Dlaczego warto ?|Nasze urz±dzenia|Inne usługi|Galeria|Przepisy|Kontakt
Certyfikaty Deutsch English Higienika - czyszczenie wentylacji i klimatyzacji Higienika - czyszczenie wentylacji i klimatyzacji Higienika - czyszczenie wentylacji i klimatyzacji http://www.galleon.pl - webdesign